Trenutno kraca zadrzavanja ne duze od 15 min pri ulasku u Hrvatsku na Hrvatskoj granici. Tri trake su pustene u ulazak u Hrvatsku.
Dok na ulasku u Sloveniji nema zadrzavanja.
Godisnji su odmori, mnogi putuju u Hrvatsku na more i dobro isplanirajte svoje putovanje, jer u ovom periodu nema pravila za guzve na granicama.